ГАЗ - ГОРЕЛКА

Горелка - ёнилғининг барқарор ёнишини ва ёниш жараёнини тартибга солувчи қурилма.

Буғланишни (суюқ ёқилғи учун), ҳаво ёки бошқа оксидловчи билан аралаштириш, оловни шакллантириш ва оловни тақсимлашни таъминлайди.

Ёқилғи ва оксидантни аралаштириш усули билан горелкалар ички (олдиндан) аралаштириш ва ташқи аралаштириш горелкаларига бўлинади. Ички аралаштириш горелкаларида, ёнилғи ва оксидловчи горелканинг ичида аралаштирилади, ташқи аралаштириш горелкаларида еса ташқарида аралаштирилади.

Горелкалар ишлатиладиган ёқилғи турига қараб - газ, суюқ ёқилғини бирлаштирган ҳолда, оксидловчи - атмосфера ва оксидловчи билан таъминлаш усули билан пайвандлаш, ёритиш ва иситишга бўлинади. Шунингдек, олов баъзида дешарж содир бўлган муҳрланган камон лампочкаси деб аталади.

Пайвандлаш Горелкаси

Пайвандлаш Горелкаси металлни иситиш ва еритиш учун газ пайвандлаш оловини ишлаб чиқариш учун мўлжалланган. Ҳар бир Горелканинг иссиқлик кучини, таркиби ва олов шаклини созлаш имконини беради. Горелканинг иссиқлик қуввати бир вақтнинг ўзида ёқилғини ёқиш натижасида ҳосил бўлган иссиқлик миқдори сифатида тушунилади. Пайвандлаш оловининг таркиби ва шакли ёнувчан газ ва оксидловчи (масалан, асетилен ва кислород) нисбати билан белгиланади.

Пайвандлаш горелкалари қуйидагиларга бўлинади:

* ёнувчан газ ва кислородни аралаштириш хонасига етказиб бериш усули бўйича-енжектoр ва йўналишсиз;

• ёнувчан газ турига кўра-асетилен, газ алмаштиргичлар учун ва суюқ ёнувчан ва водород учун,

* universal (пайвандлаш, леҳимлаш, пайвандлаш) ва ихтисослаштирилган (бир операцияни бажариш);

* олов сонига кўра - бир олов ва кўп олов;

* олов кучи - кам куч (ацетилен оқим тезлиги 25-400 дм3 / ҳ), ўрта куч( 400-2800 дм3/c ), юқори куч (2800 -7000);

* қўллаш усули бўйича-қўл ва машина.

Пайвандлаш горелкалари оддий ва ишлатиш учун қулай бўлиши керак, иш хавфсизлиги ва пайвандлаш оловининг барқарор ёнишини таъминлайди.

Ёниш учун зарур бўлган муҳитлардан бири бошқа муҳит билан АОК қилинган инструктор — Горелка. Мисол учун, ёниш газини аралаштириш хонасига етказиб бериш унинг кислород оқими билан ассимиляция қилиш орқали амалга оширилади, бу еса кўкрак тешигидан юқори тезликда оқади. Юқори босим билан таъминланган кислород оқими билан паст босимли газни ассимиляция қилиш жараёни инексия деб аталади ва бу турдаги Горелка — инструктор. Инжектор горелкаларинин нормал ишлаши учун кислород босими 1,5-5 КГФ / cм2 бўлиши керак ва асетилен босими анча паст-0,01-1,2 КГФ / см2.

Ёнувчан газ ва иситувчи кислород тахминан бир хил босим остида 0,5 — 1,0 КГФ/cм2 бўлган безйнжекторная Горелка. Улар бурнернинг учи трубасига видаланадиган оддий аралаштириш найчаси билан алмаштирилган инжектор йўқ.

Ёритиш Горелкалари:

ёритиш мақсадида, ёқилғи ёниб юзага келадиган нур радиация фойдаланиш қурилмалар. Електр ихтиро қилинишидан олдин очиқ ва ёпиқ ёритиш учун кенг қўлланилган. Ҳозирги вақтда чекланган дастур мавжуд.

Одатда, худди шу ёруғлик кучини олиш учун бир вақтнинг ўзида ёнувчан материалнинг истеъмоли бўлган ёритиш горелкаларига афзаллик берилади, масалан, 1 кандела енг кичикдир. Олов нурининг кучи ёнувчан модданинг табиатига ва ёниш шароитларига, асосан, ёниш, ҳарорат ва атроф-муҳит босими ва олов ҳолатига боғлиқ бўлган ҳаво миқдорига боғлиқ.

Кўпроқ ёруғлик бўлиши керак бўлган жойларда, ёқилғини истеъмол қилиш учун ажратилган горелка билан солиштирганда камроқ бўлса, юмалоқ горелкалари ишлатилган. Ушбу горелкалар, ёгғлампалар учун француз физикаси Арганд (1755-1803) томонидан ихтиро қилинган, кейин газ учун ишлатилган. Ушбу горелка kaolin ёки чинни қилинган, бир қатор кичик тешиклари бўлган бир халққа шаклидаги шаклга ега. Ёниш ҳар бир тешикда ўз олови билан содир бўлади, лекин айни пайтда алоҳида олов тиллари ташқи қирралар билан алоқа қилиб, умумий силиндрсимон оловни ҳосил қилади. Ушбу горелкалардаги янги, бир ҳаво оқими, бир халққа олов ичига юбориш учун таклиф қилинган, иккинчиси еса чироқ шиша томонидан ишлаб чиқарилган траксиён туфайли оловдан ташқарида. Ушбу дизайн горелкалари кучли ҳаво оқимини таъминлади. Арганд горелкаси, соатига тахминан 140 литр газ истеъмоли билан, 15 спермаcети шамларининг порлашига тенг ёруғлик кучини яратди.

Регенератив ёритиш горелкалари ёниш маҳсулотлари билан ёниш учун ҳаво иситиш амалга ошириладиган регенераторга ега. Бироқ, жуда ёрқин олов (60 шамдан ортиқ) билан газ истеъмоли ҳам жуда катта. Бундай Горелкаси [Буцке, Siemens ака-ука, Шулке (Ж. Шулке), ва бошқалар] кўп дизайнлаштирилган бор, лекин у бу Горелкалар газ юқори ҳарорат ҳаво олдиндан ешитилибди, деб кенг тарқалган.

Ёритиш газ горелка дизайни сўнгги асосий такомиллаштириш, 1885 йилда Карл Ауер вон Wелсбах томонидан қабул қилинган аккор горелка, patent ишлаб чиқиш еди. Ихтиронинг моҳияти шундаки, бегона жисм ёндиргичга жойлаштирилган бўлиб, у қиздирилганда ёрқин нур чиқаради. Чет ел танаси сифатида махсус ишлаб чиқарилган Калил панжараси ишлатилган бўлиб, у Горелка оловига жойлаштирилган. Бу ёқилғининг тўлиқ ёниши ва тармоқнинг ўзи порлаши туфайли брушернинг ёрқинлигини сезиларли даражада оширишга имкон берди. Бу тўр пахта мато ишлаб чиқариш учун 99% ториум нитрат ва 1% церий нитрат кислота аралашмаси билан сингдирилган, кейин ёқиб, ва қолган ингичка тузилиши, бир панжара шаклига ега, коллодия, олтингугурт ефир, кофур ва Кастор ёғи ўз ичига олган аралашмаси жойлаштирилган еди. Бундай даволанишдан сўнг, панжара қиздирилган ҳолатда порлаш қобилиятига ега бўлди. Бундай бурнернинг ёруғлик кучи бугунги 50 пахта аккор чироққа мос келади. Фойдаланиш вақтида горелка нур кучи камаяди. Бундай Горелкалар жуда самарали бўлиб, електр ёритиш ихтиросидан кейин узоқ вақт давомида фойдаланиш давом етмоқда. 21-асрнинг бошларида ҳам кўчма калийли брусерлар сайёҳлар билан машҳур бўлиб, Ҳиндистонда машҳур газ брусерлари мавжуд бўлиб, унда сарф материаллари нархи ўзгарувчан радиация сумкаси(диаметри 5 см) фақат 5 рублни ташкил етади.

Мажбурий ҳаво таъминоти билан автоматик газ Горелкалари

Мажбурий ҳаво таъминоти билан газ автоматик Горелкалар тизими ва қурилмалар билан жиҳозланган Горелкалар ўз ичига олади, Горелкалар ҳаво ўчоқ қурилма (масалан, фан) томонидан тақдим етилади еса, иш ҳолатига, параметрларини назорат қилиш ва Горелкалар ўчириш учун автоматик start, узатишни таъминлаш. Қозонхоналарда, масалан, автоматлаштирилган қозонхоналарда қўлланилади.

Атмосфера газ Горелкалари

Атмосфера типидаги газ Горелкаларини фойдаланиш, иситиш ускуналари дизайни жуда осонлаштиради. Улар табиий кислород оқими туфайли ишлайди ва ёниш маҳсулотларини олиб ташлаш учун тўлиқ Баcалар ишлатилади. Кислород хонадан чиқиб кетганлиги учун яхши шамоллатиш бўлиши керак. Атмосфера қозонларининг асосий афзалликларини кўриб чиқайлик:

* Дизайннинг соддалиги-ускунанинг нархига бевосита таъсир кўрсатади;

* Кам шовқин – бу ерда ҳеч қандай қўшимча мухлислар йўқ, фақат олов бузилмоқда;

* Юқори ишончлилик - бу ерда жуда кам ва камроқ қисмларга ега бўлган ускуналар жуда кам ва камроқ бузилади;

* Нон-учувчанлик - бу ускуналар електрлаштириш йўқ бўлган биноларда ишлаши мумкин, чунки.

Mobirise website builder - More here